פתרונות השקעה ללקוחות

חבילת השקעה מ"ס 1
סכום ההשקעות:
$100 - 500
תקופת הפיקדון:
365 ימים
רווח נקי:
90%
תשואה
יומי
0.52%
חודשי
15.5%
שנתי
190%
חבילת השקעה מ"ס 2
סכום ההשקעות:
$501 - 2 500
תקופת הפיקדון:
365 ימים
רווח נקי:
110%
תשואה
יומי
0.57%
חודשי
17.5%
שנתי
210%
חבילת השקעה מ"ס 3
סכום ההשקעות:
$2 501 - 7 500
תקופת הפיקדון:
365 ימים
רווח נקי:
125%
תשואה
יומי
0.61%
חודשי
18.5%
שנתי
225%
חבילת השקעה מ"ס 4
סכום ההשקעות:
$7 501 - 15 000
תקופת הפיקדון:
365 ימים
רווח נקי:
150%
תשואה
יומי
0.68%
חודשי
20.5%
שנתי
250%
חבילת השקעה מ"ס 5
סכום ההשקעות:
$15 001 - 25 000
תקופת הפיקדון:
365 ימים
רווח נקי:
170%
תשואה
יומי
0.73%
חודשי
22.5%
שנתי
270%
חבילת השקעה מ"ס 6
סכום ההשקעות:
$25 001 - 35 000
תקופת הפיקדון:
365 ימים
רווח נקי:
190%
תשואה
יומי
0.79%
חודשי
24%
שנתי
290%


החזרת גוף ההפקדה נכללת בתשלומים ומשולמת בחלקים שווים לכל אורך חיי הפיקדון