תוכנית שותפים

4%
קבל 4% מההשקעה של השותף שהזמנת באופן אישי!
2%
קבל 2% מההשקעה המוזמנת על ידי שותפך!
1%
קבל 1% מההשקעה של מוזמנים לשורה 3!
תוכנית השותפים נחשבת כרווח נוסף בחברה. בהזמנת שותפים אקטיביים חדשים, אתם מרוויחים 1%,2%,4% מההשקעות שלהם. על ידי גישה נכונה - זו הזדמנות מצויינת לקבלת רווח פסיבי ללא הפקדת כספים אישיים.

בונוס שותפים

סטטוס סכום השקעות האישיות מחזור כללי מחזור הענף הראשי מחזור הענף הצדדי בונוס חד פעמי
מנהל שלב 1 100 USD 2500 USD 1250 USD 1250 USD -
מנהל שלב 2 200 USD 5000 USD 2500 USD 2500 USD -
מנהל שלב 3 300 USD 10000 USD 5000 USD 5000 USD -
מנהל שלב 4 400 USD 15000 USD 7500 USD 7500 USD 500 USD
מנהל שלב 5 500 USD 25000 USD 12500 USD 12500 USD 1000 USD
מנהל שלב 6 1000 USD 50000 USD 25000 USD 25000 USD 1500 USD
מנהל שלב 7 1500 USD 100000 USD 50000 USD 50000 USD 2500 USD
מנהל שלב 8 2000 USD 150000 USD 75000 USD 75000 USD 5000 USD
מנהל שלב 9 3000 USD 250000 USD 125000 USD 125000 USD 7500 USD
מנהל שלב 10 5000 USD 500000 USD 250000 USD 250000 USD 10000 USD
מנהל שלב 11 8000 USD 1000000 USD 500000 USD 500000 USD 20000 USD
מנהל שלב 12 10000 USD 2000000 USD 1000000 USD 1000000 USD 50000 USD
מנהל שלב 13 20000 USD 5000000 USD 2500000 USD 2500000 USD 100000 USD
מנהל שלב 14 30000 USD 10000000 USD 5000000 USD 5000000 USD 250000 USD
מנהל שלב 15 50000 USD 25000000 USD 12500000 USD 12500000 USD 500000 USD
הענף הראשי - זה שותפים שהוזמנו באופן אישי, עם ההשקעה הכי גבוהה בתבנית.
הענף הצדדי - זה סכום כמות ההשקעות בתבניות של כלל השותפים, למעט הענף הראשי.
המחזור מחושב לעומק של עד 5 שורות בתבנית.